avrasya dedektiflik es takibi nasil yapilir

Evlilik Anayasal bir kurumdur ve kişilerin birbirleri üzerinde yasal zorunlulukları vardır. Bu sorumluluklar başında sadakat gelir. Eşler birbirlerine sadık olmak zorundadır.

Eş Takibi

Eş ve Kişi takibi, bildiğiniz veya şüphelendiğiniz şeylerin fotoğraf, video ve belgeler ile tarafımızca dosya şeklinde sizlere verilme hizmetidir. Genelde takip süresi en az bir hafta olmalıdır. Bu geçen zaman içerisinde profesyonel özel dedektif ekibimizin mesaisi, takip edilecek şahsın sabah evden çıkması ile başlar tekrar akşam eve dönmesi ile son bulur. Görevimiz bu geçen zaman içerisinde kimlerle buluştuğunu fotoğraf ve videolar ile müşteriye detaylandırmaktır. Müşteri şüphelerinin doğrulandığı noktada ekibimiz takibi daha da derinleştirerek görüştüğü kişi hakkında da bilgi ve belgeler toplar. Amacımız inkar edilemez delillere sahip olmaktır.

Günümüzde en çok karşılaşılan konu, Eşlerin birbirine sadık kalma yükümlülüğüdür. Ancak bu konuda boşanma amaçlı mahkemeye sunulan dilekçelerde sıkça hataya düşülmekte, doğru dürüst delil listesi sunulamamakta, ispat zorluğu yaşanmaktadır. Eş ve Kişi takibi konusunda profesyonel bir hizmet almanız zorunluluk haline gelebilir.

Evliliklerde çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman eşler, partnerlerinin kendilerini aldattığını düşünüyor yada bundan şüphe duyuyor. Temelinde kıskançlık gibi görünen bu durum aslında daha derin bir iç güdüsel harekettir.
Eş ve kişi Takibi, eşlerin evlilikleri süresince işledikleri suç ve kabahatlerin delillendirilmesi için yapılan bir takip görevidir. Şüpheleri olan tarafın bu şüphelerinden arınmasını sağlayan ve şüphelerinde ki haklılığını kanıtlarla ortaya koyan bir çalışmadır.

avrasya ozel dedektiflik es takibi
Özel dedektif eş takibi hizmeti

Avrasya Özel Dedektiflik olarak en çok yaptığımız hizmet konusu olan “eş ve kişi takibi” deneyimli personeller ile büyük bir gizlilik içerisinde en kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bu hizmetin sonucunda toplanacak olan tüm deliller boşanma esnasında dava seyrini olumlu yönde etkileyecek deliller olup hepsi Anayasal Hukuka uygun bir şekilde toplanmaktadır.

eş takibi 6
Avrasya özel dedektiflik eş takibi

İspat ve Delillerin Hukuktaki Yeri

avrasya ozel dedektiflik es takibi hukuk
Eş takibi ve hukuktaki ispat zorunluluğu

Eşlerin sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Eşlerden biri aldatırsa, diğer eşin aldatma (zina) olgusunu öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açma hakkı vardır (MK m.161/2). Boşanma sebebi daha geç öğrenilse bile, zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası açma süresi, aldatma fiilinin işlenmesinden itibaren 5 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Zinayı affetme; eşin dava açma hakkını ortadan kaldırır (MK m.161/3). Affetme, sözlü veya yazılı olabileceği gibi eşler arasında sergilenen davranışlarla da anlaşılabilir. Örneğin; eşi kendisini aldatmasına rağmen, “ne yaptıysan yaptın, lütfen evine dön” şeklinde mesaj üzerine eve dönen diğer eş affedilmiş kabul edilir.

Boşanma Davasında Aldatmanın İspatlanması ve Deliller
Eşler aldatma olgusunu her somut olayın özelliklerine göre çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilir. Aldatmanın ispatı için her türlü delilden faydalanılabilir. Bu delil araçları şunlardır:

Tanık beyanları,
Telefon görüşme kayıtları veya içerikleri, mesajlar, whatssap içerikleri vb.
Aldatma olgusunu ispatlamak amacıyla bir kereye mahsus yapılmış ses kaydı,
Sosyal medya içerikleri (instagram, facebook, twitter vb.),
Uçak veya otel kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri,
Fotoğraflar, video kayıtları vb. her türlü delil,
Başka bir nedenle savcılık tarafından başlatılan soruşturmaa dosyasında yer alan evraklarda zina olgusuna dair ifadeler,
Banka kayıtları, kredi kartı ekstresi vb.

Yargıtay, boşanma davasında aldatmanın nasıl ispatlanacağı aldatma olgusuyla ilgili delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini çeşitli kararlarında ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Yargıtay uygulamasına göre zina (aldatma) olgusunun ispatı açısından bazı ilkeler kabul edilmiştir. Buna göre;
Kadın veya erkeğin yalnızken ortak konuta karşı cinsten birini alması zinanın varlığına delalet eder. Bu halde, zina ispatlanmış kabul edilir.
Eşlerden birinin karşı cinsten biriyle düzenli bir şekilde gece-gündüz telefonda görüşmesi zinanın varlığına işaret eder.

Eşlerden biri evlilik dışı ilişkiye girdiği başka bir kişiden çocuk sahibi olduğu takdirde zina (aldatma) olgusu ispatlanmış olur.
Mahkeme, aldatma nedeniyle boşanma davasında her türlü delili serbestçe takdir eder. Aile mahkemesi, kesin delillerle bağlı değildir. Mahkeme hakimi, aldatmaya temel teşkil eden olayların doğruluğu konusunda tarafların yemin etmesini isteyemez. Tüm deliller toplandıktan sonra zina fiilinin gerçekleşip gerçeklemediğine karar verir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Ses, Fotoğraf veya Video Kaydının Delil Değeri

Eşlerden birinin, diğer eşin aldatma fiilini ispatlamak amacıyla hareket ederek eşin telefonunu dinlemek, kamera kaydına almak veya yüz yüze konuşulanlar kaydetmek suretiyle elde ettiği ses, fotoğraf veya video kayıtları boşnam davasında delil olarak kullanılabilir. Ancak, elde edilen ses, fotoğraf veya görüntülerin delil olarak kullanılabilmesi için, kaydın aldatma olgusunu ispatlama amacıyla yapılması zorunludur.

Yapılan kayıtlar bu amacın dışında sistematik ve planlı fiiller sergilenerek elde edilmişse, boşanma davasında da delil olarak kullanılamaz. Örneğin, eşinin kendisini aldattığını öğrenen eşin, arabanın iç kısmına görüntü de alan bir dinleme cihazı koyarak, eşinin üçüncü kişilerle diyaloglarını ve görüntülerini kaydetmesi halinde, elde edilen ses veya video kayıtları aldatma sebebiyle açılan boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.

Ancak, eşinin cep telefonuna aldatma fiilini ispat amacından bağımsız olarak dinleme programı yerleştirerek aylarca dinleyen ve aldatma olgusunu da bu vesileyle öğrenen kişinin elde ettiği ses kaydı delil olarak kullanılamaz. Çünkü, ses kaydı aldatma olgusunun ispatı amacıyla değil, sistematik ve planlı bir davranışla eşin özel hayatının izlenmesi amacıyla yapıldığından suç teşkil eder.

Sistematik ve planlı bir şekilde, aldatma fiilinin ispatı amacı dışında yapılan ses, fotoğraf veya video kayıtları şu suçların meydana gelmesine neden olur:
Aldatma (Zina) Nedeniyle Tazminat Davası Kimlere Karşı Açılabilir?
Aldatma fiili, bir eşin diğer eşe karşı işlemiş olduğu bir haksız fiildir. Bu nedenle, aldatılan eş, kusurlu olan diğer eşten zina nedeniyle açılan tazminat talep edebilir (MK m.174).
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu (YİBK) 2018 yılında verdiği kararla, eşlerin zina nedeniyle üçüncü kişilerden tazminat talep etme hakkı olmadığına hükmetti. Karara göre, aldatma olgusu haksız fiil olarak değerlendirilemez, sadakat yükümlülüğü eşler arasında geçerlidir, üçüncü kişilerin zincirleme bir biçimde sorumlu olacağında dair Medeni Kanun’da özel hüküm de olmadığından, zina nedeniyle üçüncü kişiden maddi veya manevi tazminat talep edilemez.

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Aldatma nedeniyle boşanma kararı verilmesi halinde, mal paylaşımında eşlerin katılma alacağı zina olgusu dikkate alınarak belirlenir. Zina (aldatma) nedeniyle boşanma halinde mahkeme, kusurlu eşin katılma alacağının, yani artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya bu hakkın ortadan kaldırılmasına karar verebilir (MK m.236/2). Yani, bu eşler açısından bazı durumlarda (katılma alacağının olduğu durumlarda) mal paylaşımının yarı yarıya yapılması şart değildir. Medeni Kanun’un bu hükümlerinin uygulanabilmesi için boşanma kararının mutlaka zina nedenine dayanması gerekir.

Zina (aldatma) nedeniyle verilen boşanma kararının, aldatan eşin katılma alacağının azaltılması veya bu hakkın ortadan kaldırılması sonucu doğurması, sadece edinilmiş mallara katılma rejiminde mümkündür (MK m. 218-241). Diğer mal rejimlerinde, örneğin mal ayrılığı rejiminde zina veya hayata kast katkı payı alacağı üzerinde hiçbir hüküm doğurmaz